حادثه هجوم بیش از اندازه مردم برای استفاده از پله برقی

تصاویری از یک حادثه در توکیو ، هنگامی که هجوم بیش از اندازه ی مردم برای استفاده از پله برقی باعث مشکلاتی برای مردم شده و همچنین از کار افتادن پله برقی به دلیل سوار شدن بیش از ظرفیت است.