مرد وثیقه گذار زندانی فراری بی. ام. و را به دام انداخت

رکنا: قاتل پس از بخشیده شدن از سوی اولیای‌دم با سپردن وثیقه از زندان آزاد شد و گریخت تا مجازات حبس را تحمل نکند؛ اما با تیزهوشی وثیقه‌گذار پس از بازگشت به ایران شناسایی شد.