ضربه غافلگیرکننده‌ی کی‌روش به کلود له‌روی/عکس

در مراسم ابتدایی بازی دو تیم ایران و توگو اتفاق عجیبی رخ داد که اعتراض سرمربی توگو را به همراه داشت.