حال آشفته «بیژن بنفشه خواه» / عکس

بیژن بنفشه خواه عکس زیر را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد.