بلیت جام جهانی برای آلمان و انگلیس OK شد

آلمان و انگلیس با برتری مقابل حریفان، جواز صعود به جام جهانی روسیه را کسب کردند.