از اسپانسرهای آنها تا اسپانسرهای ما / رئال مادرید و درآمد سالیانه ۷۰ میلیون یورویی

رئال مادرید گران ترین اسپانسر دنیا را در اختیار دارد.