برای مذاکرات جدی با بغداد آماده‌ایم اما بعد از همه‌پرسی

رئیس اقلیم کردستان عراق بار دیگر تاکید کرد که همه‌پرسی برای استقلال این اقلیم در موعد مقرر خود برگزار خواهد شد.