خودکشی دختر جوان در متروی تهران

دختری ۳۲ ساله در ایستگاه مترو دروازه دولت اقدام به خودکشی کرد.