ابزار سارقان پایتخت برای سرقت خودرو!+عکس

در حاشیه بازداشت تعدادی از سارقان و مالخران شهر تهران، ابزاری در رابطه با سرقت خودروها کشف شد.