گلایه های پدر بنیتا از دادستان/قرار منع تعقیب برای متهم ردیف دوم درست نیست

رکنا: دادگاه متهمان به قتل بنیتا امروز در حالی برگزار شد که پدر بنیتا از دادستانی بخاطر صدور قرار منع تعقیب برای متهم ردیف دوم گلایه داشت.