خودکشی جوان ۳۰ ساله در کنار یک مسجد

رکنا: جوان ۳۰ ساله در ماسال با حلق آویز کردن خود از پشت بام مسجد جان باخت.