رستورانی در هند با کارکنانی با مشکل شنوایی و گفتاری

در هند رستورانی وجود دارد که تمامی کارکنان آن منحصرا دارای مشکل شنوایی و گفتاری هستند. اگر می‌خواهید در مورد این رستوران بیشتر بدانید، این مقاله را بخوانید.