استخدام کارمند اداری آشنا به امور حسابداری با حقوق، پاداش ،بیمه

یک شرکت معتبر تجهیزات پزشکی به منظور تکمیل نیروی انسانی خود از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر در ... نوشته استخدام کارمند اداری آشنا به امور حسابداری با حقوق، پاداش ،بیمه اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.