استخدام مسئول دفتر خانم در شرکت همراه رسانه بادیز در البرز

شرکت همراه رسانه بادیز، به منظور تکمیل کادر پرسنلی خود از واجدین شرایط زیر در البرز دعوت به همکاری می ... نوشته استخدام مسئول دفتر خانم در شرکت همراه رسانه بادیز در البرز اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.