استخدام کارگر ساده جهت تولید قطعات برقی در تبریز

به چند نفر کارگر ساده جهت تولید قطعات برقی در تبریز نیازمندیم. نوشته استخدام کارگر ساده جهت تولید قطعات برقی در تبریز اولین بار در ایران استخدام. پدیدار شد.www.iranestekhdam.ir