استخدام در شرکت خصوصی

شرکت دانش بنیان، مهندسی پزشکی، الکترونیک، نرم افزار در تیم تحقیق و توسعه ۰۹۱۲۲۶۳۶۵۰۹ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۱۲۲۶۳۶۵۰۹ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۱۲xxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه