استخدام همکار خانم در شرکت خصوصی

لیسانس، دیپلم الکترونیک کامپیوتر سخت افزار خانم ۴۶۸۱۸۴۴۳-۰۲۱ – ۰۹۱۰۱۸۷۱۷۶۲ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۴۶۸۱۸۴۴۳ – ۰۹۱۰۱۸۷۱۷۶۲ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۴۶۸۱xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه