استخدام مهندس تأسیسات

نیازمند مهندس تأسیسات مسلط به فهرست بها، امور پیمان و اجراکار، به صورت اقماری ارسال رزومه به: amin.hosseini@yahoo.com ۰۹۰۲۴۹۲۷۵۹۷ ارسال رزومه به این کارفرما (ویژه کاربران VIP) اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۰۲۴۹۲۷۵۹۷ ایمیل: amin.hosseini@yahoo.com اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۰۲xxxxxxxx(نمایش کامل) ایمیل: am…@yahoo.com(نمایش کامل) درج رزومه