خاطره ى آیت الله دکتر سید مصطفى محقق داماد از پدر مرحومشان ، آیت الله العظمى سید محمدمحقق_داماد

رکنا: کودک بودم و به مقتضای سن با همسنان خود یعنی بچه های شش – هفت ساله فامیل در منزل بازی میکردیم. عصر تابستان بود وشهر قم ایام گرم خود را طی میکرد. پدرم در زیرزمین استراحت میکردند.