سرنوشت تلخ حلیمه در خانه ناپدری بی رحم + عکس

رکنا: مرد شیشه ای که در توهم دختر ۱۰ ساله همسرش را به دار کشیده و مرگ تلخ او را رقم زده بود دیروز پای میز محاکمه ایستاد.