لاهاینا؛ جایی که سایه‌ها ناپدید می‌شوند

وقتی که نور خورشید هیچ سایه‌ای از خود باقی نمی‌گذارد! اگر به این پدیده علاقه دارید همراه کجارو باشید تا از سر از راز آن برداریم.