تکذیب مهم رئیس پلیس راه

عصر خودرو- خبر فعال شدن ٥٢ دوربین ثبت تخلفات و جریمه ٥٠ هزار تومان برای معاینه فنی کذب محض است.