کارلوس کی روش ایران را ترک کرد

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان ایران را به مقصد روسیه ترک کرد.