شکایت جدید روی دست استقلال / اینبار آرش آقای گل به AFC شکایت برد

شکایت بازیکنان سابق استقلال از این تیم تمامی ندارد. حالا نوبت به آقای گل سابق آبی هاست تا شکایت این تیم را نزد AFC (کنفدراسیون فوتبال آسیا) ببرد.