گمرک فرودگاه امام کشف کرد / جاساز تریاک در تشک!

رکنا: ماموران گمرک ایران در تازه‌ترین عملیات مبارزه با مواد مخدر، موفق به کشف تشکی شدند که به مواد مخدر آغشته شده بود.