علت بازداشت مدیران شرکت هواپیمایی زاگرس

رکنا: علت بازداشت مدیران شرکت هواپیمایی زاگرس با توضیحات بازپرس ویژه جرائم فرودگاه شهید هاشمی نژاد فاش شد.