استخدام مسئول امور اداری و رزرویشن خانم

کمیته دارت استان البرز از یک نفر مسئول امور اداری و یک نفر رزرویشن خانم دعوت به همکاری می نماید. ۲۲۹۴۲۲۲۰ – ۰۲۱ ۰۹۱۰۴۷۴۸۴۹۹ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۲۲۹۴۲۲۲۰ – ۰۲۱ و ۰۹۱۰۴۷۴۸۴۹۹ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۲۲۹۴xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه