استخدام منشی با روابط عمومی بالا در الکترو نیروی رعد شاهرود-شاهرود

شرکت الکترو نیروی رعد شاهرود در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجدشرایط در سمنان در ردیف شغلی زیر دعوت ... نوشته استخدام منشی با روابط عمومی بالا در الکترو نیروی رعد شاهرود-شاهرود اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.