پیشنهاد هنگفت داعشی‌ها را نپذیرفتم

خبرنگار پرس‌تی‌وی، از عشق و علاقه‌اش به اجرا برای ما گفت، از پیشنهادهای نجومی شبکه‌های خارجی برای همکاری با آنها و از حس غروری که در این مجموعه دارد.