کوپال به بخش اصلی جشنواره مجارستانی راه یافت

رکنا: فیلم سینمایی" کوپال" به عنوان تنها نماینده سینمای ایران در بخش اصلی میشکولتس مجارستان با دیگر آثار بخش مسابقه رقابت خواهد کرد.