عملکرد بد کلیه با افزایش تپش قلب

رکنا: طبق گزارش جدید محققان، افراد دارای عملکرد بد کلیه در معرض افزایش ریسک ابتلا به تپش قلب نامنظم قرار دارند.