ببینید زن ناشی چه بر سر ماشین لوکس آورد+فیلم

رکنا: کارکنان امنیتی یک ساختمان در شیلی زن راننده ناشی را از مرگ نجات دادند.