نقش مستشاران زبده ایرانی در پیروزی عرسال

لبنانی‌ها که از ۳ سال پیش و تنها به جُرم همسایگی با سوریه مشغول منازعه و درگیری با تروریست‌های تکفیری در مناطق مرزی خود شده بودند، هفته گذشته و با رشادت و هوشمندی نیرو‌های حزب‌الله لبنان موفق به بازپس‌گیری و آزادسازی ارتفاعات «عرسال» شدند.