عرضه مرغ در سراشیبی کاهش

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی فصل گرما و کاهش عرضه مرغ را دلیل اصلی نوسانات قیمت دانست و افزود: پیش بینی می شود تا ۱۵ شهریور ماه نرخ مرغ به همین روال در بازار باقی بماند.