رییس کل بانک مرکزی:ثامن، مهر اقتصاد و کوثر تجمیع می‌شوند