کابین هواپیما با قابلیت جدا شدن/عکس‌ها

شاید زمان فکر کردن به هواپیما یا سوار شدن در آن اولین فکر و بزرگترین ترسی که به سراغ شما می‌آید ترس از سقوط هواپیما باشد. البته این ترس کاملاً طبیعی است زیرا اگر مشکلی در حین پرواز و در ارتفاع هزاران پا از سطح زمین رخ دهد شانس شما برای زنده ماندن برخلاف تصادف‌های روی زمین بسیار ناچیز خواهد بود.