هزینه هنگفت انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا

انگلیس تا ۴۰ میلیارد یورو برای خروج از اتحادیه اروپا پرداخت می‌کند.