تصمیم تکراری منصوریان برای بازی با تراکتور

هرچند استقلال در ۲ بازی گذشته در نتیجه گیری ناموفق عمل کرده است ولی علیرضا منصوریان از ترکیب خط دفاع تیمش کاملا راضی است و اعتقاد دارد شکل دفاعی این تیم در ۲ بازی اول خوب بوده است.