استخدام سرپرست کنترل کیفیت

مهندس متالوژی جهت سرپرستی کنترل کیفیت با ۲ سال سابقه کار در کارخانه معتبر ۳۴۶۴۴۰۱۳ – ۳۴۶۴۴۶۲۹ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۳۴۶۴۴۰۱۳ – ۳۴۶۴۴۶۲۹ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۳۴۶۴xxxxxxxxxxxxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه