لیست اسامی پایگاه مجاز انتخاب رشته کنکور ۹۶

رئیس اداره اطلاع‌رسانی آموزش و پرورش شهر تهران اضافه کرد: مشاورانی که در مراکز مجاز تحت‌نظر آموزش و پرورش به کار مشغول هستند در طول سال به طور مستقیم با دانش‌آموزان و خانواده‌ها ارتباط داشته و به خصوصیات آنها آشنا هستند و در نتیجه بهترین راهنمایی را برای انتخاب رشته به آنها ارائه می‌کنند.