درخشش جوانان فرنگی‌کار ایران در رقابت‌های جهانی

قهرمانی تاریخی در فنلاندتیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران در رقابت‌های جوانان جهان در فنلاند با درخششی مثال زدنی همه قدرت‌های جهان کشتی از جمله روس های نامدار را پشت سر گذاشت و برای نخستین بار بر سکوی قهرمانی جهانی ایستاد.