دست اندازهای دیپلماسی نفتی/ امسال چند قرارداد دیگر منعقد می‌شود؟

وزیر نفت بارها گفته است که «صنعت نفت ایران حدود ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه ظرف ۵ سال آینده نیاز دارد» و به دلیل محدود بودن منابع داخلی باید «بخش اعظمی از این نیاز را از خارج کشور تامین کرد.» این در حالی است که شرایط بین‌المللی ایران به خصوص بعد از روی کار آمدن دونالدترامپ در آمریکا، مبهم است.