اردوغان ۲سال دیگر سقوط می‌کند!

رهبر حزب جمهوریت خلق ترکیه به اتحادیه اروپا وعده داد در انتخابات سال ۲۰۱۹، رئیس جمهور این کشور را شکست دهد.