تقویم جلسات شورای شهر تغییر می‌کند؟

برخی شنیده‌ها از منتخبان شورای شهر پنجم حاکی از تغییر تقویم برگزاری جلسات هفتگی شورای شهر تهران است.