استخدام منشی خانم در دندانپزشکی

به یک نفر منشی خانم جهت کار در دندانپزشکی واقع در باغستان نیازمندیم. ۳۴۳۳۸۵۵۶ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۳۴۳۳۸۵۵۶ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۳۴۳۳xxxxx(نمایش کامل) درج رزومه