ثبات نرخ طلای سرخ در بازار

نائب رئیس شورای ملی زعفران گفت: در حال حاضر حداقل نرخ هر کیلو زعفران ۳ میلیون و ۷۰۰ و حداکثر ۵ میلیون و ۴۰۰ هزارتومان است.