پسری که در حال سنگ شدن است/ عکس

این پسر بیماری خاصی دارد که او را به سنگ تبدیل می‌کند.