با پول قرارداد ستاره برزیلی پاریسی ها چه کارهایی می توان کرد؟

نیمار با ۲۰۰ میلیون پوند از بارسلونا راهی پاری سن ژرمن شد تا گران ترین نقل و انتقال تاریخ رقم بخورد.