فلاحتی‌نژاد در ICU

محمدعلی فلاحتی‌نژاد قهرمان سال ۲۰۰۳ وزنه‌برداری جهان که ماه گذشته به دلیل عارضه کلیوی در بیمارستان بستری بود، پس از چند روز به بخش منتقل شد اما به دلیل وخامت حالش دوباره به ICUمنتقل شد.