کدام نمایندگان مجلس با موگرینی سلفی گرفتند؟ + عکس

در حاشیه مراسم تحلیف رییس جمهور برخی نمایندگان مجلس دیده میشوند که در حال سلفی گرفتن با موگرینی هستند.